Får

Ovis / Sheep

Släkte: Undersläkte Ovis. Ovis orientalis är en art som delas upp i flera underarter fördelad på två grupper. Tamfåret utvecklades ur denna art.

Ursprung: Tamfåret är ett av de äldsta husdjuren och domesticerades för 9 000 till 11 000 år sedan, med början i Iran och Irak

Användning: Ull, skinn, mjölk och kött

Fortplantning: Däggdjur. 1-4 lamm

Ull: Fårens fiber skiljer sig mycket åt beroende vilken ras de tillhör. De fårraser som finns vid Hallagården är Jämtlandsfår och Klövsjöfår. 

Även om får  är det äldsta husdjuret så har de inte varit ulliga får. Det utvecklades först efter flera tusen års domesticering. De får som finns vid Hallagården är Klövsjöfår:

Klövsjöullen är av ryatyp med glans och lyster men det förekommer även djur som har vadmalsull. Ullen passar utmärkt att spinna och tova. Ansiktet är ullfritt och glänsande, svansen är kort.
Dagens Klövsjöfår härstammar från en grupp får som Ivar Andreasson köpte av Maj Olander i Klövsjö 1991. Fåren hade Maj Olander övertagit från sin far som i sin tur hade fått dem i bröllopsgåva av sin mor. Under hösten 2004 kom ytterligare några djur med i genbanken och de härstammar från några få besättningar i Klövsjö.
Maj Olander använde ullen från fåren till olika hantverksföremål och även vaddig ull användes, men då till tovning. Djuren kan bli mycket gamla, 15 år för en tacka är inte ovanligt.

Klövsjöfåren är ganska stora för att vara allmogefår, tackorna väger ca 40-60 kg och baggarna väger ca 60-70 kg. Mankhöjden är 65 cm för tackor och 66 cm för baggar och kroppshållningen är ganska
låg och bred. 

Fåren är oftast vita, eller svarta med vita strumpor och/eller vit teckning i ansiktet men även skäckfärgade, grå och bruna får förekommer. Både baggar och tackor är vanligtvis kulliga, det vill säga att de saknar horn.
Djuren brukar vara väldigt tillgivna. 
Klövsjöfåren bevaras i genbank av Föreningen Svenska Allmogefår sedan 2003.

Den andra rasen som finns vid Hallagårdens djurpark är Jämtlandsfåret:

Jämtlandsfåret har en mycket finfibrig och mjuk ull. Jämtlandsfåret är en ny svensk ras och en korsning mellan Dansk Merino och Sveafåret. Korsningen genomförde man i början av 2000-talet för att få fram ull som är tillräckligt mjuk för att man ska kunna använda den till kroppsnära kläder. Ullen går bra att spinna både maskinellt och för hand samt tova. Jämtlandsfåret är Sveriges senaste fårras.

Ett kombinationsfår som producerar både kött, finfibrig ull för kroppnära plagg och mjuka liggskinn.

Jämtlandsfåret är en stor ras som väger mellan 80-120 kg. Piggelin, en av våra tackor väger 110 kg. Hon är vår ledartacka. Och om det är någon vit stor tacka som kommer fram till staketet för att hälsa så är det säkert hon.

Varukorg