Gäss -

Anserini / goose

Släkte: Anserinae

Ursprung: Redan under bronsåldern ca 500 f.kr. fanns tama gäss. Grågäss fångades och hölls tama.Det finns arkeologiska bevis som är över 4000 år gamla för att det fanns tamgäss i Egypten.  De ursprungliga tamgässen i Europa, norra
Afrika och västra Asien härstammar från grågås. I östra Asien härstammar de ursprungliga tamgässen istället från svangås

Användning: Tamgås hålls för ägg, dun och kött

Fortplantning: ägg

Vid Hallagårdens djurpark finns Skånegås som är Sveriges största och tyngsta lantrasgåsen.

Här finns också Ölandsgås, en mindre typ av lantrasgås. Den var förnöjsam och lämpade sig på magrare bete. På 1970-talet befarades Ölandsgåsen vara borta för alltid, dock fanns några få djur kvar av en västgötastam som kommit från Öland på 1920-talet. Från dessa djur härstammar alla dagens Ölandsgäss. 

Ytterligare en ras är Knölgåsen även kallad kinesisk gås, eftersom den kom från Kina och Mongoliet från allra första början. För ca 300 år sedan kom knölgåsen till Europa. 

I åtminstone 4000 år har människor haft tama gäss på sina gårdar för att kunna använda deras dun för värme och för att äta deras ägg och kött. 

Förutom att man har gäss för att få dun och kött kan man även ha dem som vakt-”hund”. De kan nypas rejält om de får chansen och även väsnas så man hör att det kommer främmande människor.

Varukorg